18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

นรา ดัน! บ้านภูเขาทอง สู่แหล่งท่องเที่ยว

รองผู้ว่าฯนรา นำคณะหัวหน้าส่วน ราชการจ.นราธิวาส เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ บ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของ จ.นราธิวาส

วันนี้ 23 เม.ย.64เวลา 10.30 น. ที่บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุศิริน จังหวัดนราธิวาส ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน “สุคิริน ถิ่นทองคำ สุดเขตประเทศไทย ปลายด้ามขวานทอง” โดยมีคลังจังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนเกษตรจังหวัดนราธิวาส ตำรวจท่องเที่ยวนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนบ้านภูเขาทอง อำเภอสุศิริน ร่วมในคณะฯ

โดยเดินทางไปเยี่ยมชมเนินพิศวง ในพื้นที่บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุศิริน จังหวัดนราธิวาส สำหรับเนินพิศวงแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ คือเป็นเนินที่มีความลาดเอียงตามปกติเหมือนเนินสูง-ต่ำ ทั่วไป โดยได้มีการทดลองให้รถยนต์ดับเครื่องและไม่ได้เหยียบเบรกเอาไว้ และไปจอดที่เนินพิศวงรถที่เห็นจอดอยู่ในที่ต่ำจะเลื่อนไหลไปบนเนินที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นความความมหัศจรรย์ ที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม หลังจากนั้นได้เดินทางไปชมต้นกะพงยักษ์ ต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ ๒๙ คนโอบ ในพี้นที่ใกล้เคียง และเที่ยวชมน้ำตกศรีทักษิณ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ประกอบด้วยธารน้ำตก 4 ชั้นมี บริเวณทางขึ้นมีลำธารน้อยใหญ่เรียงรายตลอดแนว และเต็มไปด้วยเกาะแก่งขนาดต่าง ๆ มากมาย จึงเหมาะที่เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นสถานที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนบ้านภูเขาทอง เพื่อนำข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านภูเขาทอง รองรับนักท่องเที่ยวที่รักในธรรมชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวฯ ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือพักผ่อนหย่อนใจในอ้อมกอดธรรมชาติในอำเภอสุศิริน ที่เสมือนเป็นปอดของชาวนราธิวาส และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาสด้วย

You may also like