18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ทุกเหล่าทัพ เร่ง!ระดมรถกว่า50คัน ช่วยโควิด

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห.เปิดเผยว่า เมื่อ 1000 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ กห.เร่งจัดตั้งขึ้น ณ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยในพื้นที่แขวงวงศ์สว่าง กทม. ตามนโยบายและสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. เพื่อให้กองทัพเข้าไปช่วยเสริมและสนับสนุน สธ.ในการบริหารจัดการขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อในที่พักอาศัยเข้ารับการดูแลรักษาตามระบบโดยเร็ว

โดยปัจจุบัน ทุกเหล่าทัพได้ร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รถพยาบาลและยานพาหนะที่เหมาะสม รวม 31 คัน เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรับผู้ป่วยดังกล่าว โดยมีศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นหน่วยประสานสนับสนุนการทำงานให้กับ ศูนย์เอราวัณ ของ กทม. และ ศปก.ศบค.ในภาพรวม เพื่อรับผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆเข้ารับการรักษา

พล.อ.ชัยชาญ ได้ย้ำการปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 ขอให้เป็นไปตามนโยบายของ นรม.และรมว.กห. โดยให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และยานพาหนะให้พร้อมปฎิบัติงานตอบสนองการสนับสนุนได้ทันที ทั้งนี้ ขอให้จัดหายานพาหนะและเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมอีก 20 คัน รวมเป็น 51 คัน เพื่อเสริมการทำงานให้เพียงพอ และให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันนี้ โดยกำชับให้อบรมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท เป็นไปตามมาตรการป้องกันและการขนย้ายผู้ป่วยที่ทาง สธ.กำหนด

You may also like