06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

พัทลุง ผู้ป่วยทะลุ100ราย เตรียม!ล็อคดาวน์ตำบล

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 จังหวัดพัทลุงน่าเป็นห่วงมีผู้ติดเชื้อทะลุ 100 ราย ล่าสุดวันนี้เพิ่มอีก 7 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ใช้มาตรการล็อคดาวน์ตำบล ชุมชน ที่มีผู้ป่วยเกิน 10 คนห้ามเข้าออกพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 14 วัน


วันนี้ 26 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เรียกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงทุกฝ่ายประชุมด่วน เพื่อวางแนวทางและมาตรการเข้มควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด หลังยอดผู้ป่วยติดเชื้อทะลุ 100 ราย และจาการสอบสวนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละรายนั้นปรากฏว่าส่วนใหญ่ขณะนี้เป็นการแพร่ระบาดในภายครอบครัว ของผู้ติดเชื้อ ที่ติดมาจากบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพัทลุง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกติดตามตรวจสารคัดหลั่งจากกลุ่มผู้เสี่ยงสูงครอบครัวผู้ติดเชื้อไทม์ไลน์ทั้งจังหวัดพัทลุง จำนวน 200 ราย พบล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มวันนี้อีก 7 ราย เป็นผู้ป่วยของอำเภอเมืองพัทลุงจำนวน 4 ราย และเป็นผู้ป่วยของอำเภอควนขนุน 3 ราย รวมสะสมผู้ป่วยระลอกใหม่เมษายนจำนวน 115 ราย


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง มีมติที่ประชุมประกาศล็อคดาวน์พื้นที่ในระดับตำบล ชุมชน ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ป่วยใหม่เกิน 10 รายต่อสัปดาห์ หรือที่มีการระบาดของเชื้อเป็นลักษณะกลุ่มก้อนใหญ่ ที่มีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยมากกว่า 6 ราย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะถูกประกาศล็อคดาวน์ทันที่ ห้ามเข้า ออก อย่างเด็ดขาด หากมีผู้ป่วยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไป เมื่อได้รับรานงานอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยให้ล็อคดาวน์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 14 วัน

ทางด้านนายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เผยว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดคืออำเภอเมืองพัทลุง และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยแต่ละรายไม่ต่ำกว่า 20 คน ดังนั้นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้าติดต่อตรวจหาเชื้อและเป็นผู้ป่วย อย่าปกปิดข้อมูลขณะเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งจะให้บุคคลากรเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เสี่ยงต่อการรับเชื้อ
สำหรับยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทำให้เตียงผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิดแต่ละโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แล้วจำนวน 23 ราย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

You may also like