09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ละงู จ.สตูล มอบหน้ากากอนามัยพร้อม! สร้างการรับรู้แก่ปชช.

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู พร้อมด้วย นางชลธิชา หะยีมะสาและ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พัฒนาการอำเภอละงู ประธานกลุ่มสตรีจังหวัดสตูล สาธารณสุขอำเภอละงู อสม.ปลัดอำเภอละงู จนท.กองสาธารณสุข และฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพง กลุ่มสตรีละงูและจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT อย่างเคร่งครัด ในการเว้นระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงไปที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเมื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลกำแพง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

You may also like