18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กระบี่ ยกระดับเชิงรุกป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง


26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายนัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไสไทย พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เปิดให้บริการเชิงรุกในการตรวจเอาสารคัดหลังจากโพรงจมูกกลุ่มเป้าหมาย 200 คน จากคนขับเรือหางยาวและคนขับเรือสปีดโบ๊ทน้ำเที่ยว คนขับเรือของโรงแรม พนักงานโรงแรม รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิราเคิ้ลออฟไลท์สาขากระบี่ และพนักงานร้านสะดวกซื้อในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้พบผู้ป่วยเร็วขึ้น สามารถนำมารักษาได้เร็วและตัดตอนการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่ เกิดความมั่นใจในมาตรการระวังและป้องกันโรคดังกล่าวอีก


ส่วนที่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ นายแพทย์ สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ ได้ตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับไว้ให้บริการกับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ แรงงานต่างดาว 3 สัญชาติ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงน้อยในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ต้องการรับหนังสือใบรับรองแพทย์ในการเดินทางข้ามจังหวัด ในการไปต่อวีซ่า หรือเปลี่ยนนายจ้าง โดยเฉลี่ยต่อวันมีผู้มาใช้บริการ 60 คน และผลการตรวจส่วนใหญ่เป็นลบไม่พบการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่อย่างใด ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่รอบสามของจังหวัดกระบี่ วันที่ 1 – 26 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยสะสมติดเชื้อ 55 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม กลับบ้านแล้ว 3 คน
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

You may also like