18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

อบจ.สงขลาร่วมหยุดโควิค มอบอุปกรณ์ช่วยรพ.สต.สิงหนคร

วันที่ (26 เมษายน 2564 ) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหารอบจ.สงขลา นายจตุพร เขียวเจริญ นายวิสุทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภาอบจ.สงขลาเขตอำเภอสิงหนคร นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ รักษาการผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สงขลา ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทั้ง 13 แห่งในอำเภอสิงหนคร เพื่อนำไปใข้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิค-19 และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ไป


โดยในวันนี้ทางอบจ.สงขลา ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วย แจลแอลกอฮอ จำนวน 1 ลัง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 5 กล่อง ถุงมือยางจำนวน 5 กล่อง ขุดPPE พร้อมกับอุปกณ์ครบจำนวน 5 ชุด และเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัตแยกแจล จำนวน 5 ชุด โดยมีสาธารณสุขออำเภอสิงหนครเป็นผู้รับมอบ..

นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดสงขลา มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สถานพยาบาลมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น อบจ.สงขลาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่มีจำนวนจำกัดในแต่ละสถานพยาบาล ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร อบจ.สงขลา ได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยทางอบจ.สงขลาจะทำการมอบอุปกณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับรพ.สต.ทั้ง16 อำเภอในจังหวัดสงขลาให้เร็วที่สุด

 

ว่าที่ร้อยตรีไพเจน ยังกล่าวถึงมาตราการการช่วยเหลือประชาชนว่า ขณะนี้ทางอบจ.สงขลาได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา สำหรับตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อ และทางอบจ.สงขลายินดีที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันยับยังการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไปด้วยกัน

You may also like