06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สงขลา เตรียมเตียง รพ.หลักและสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ทางจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลหลักของจังหวัดสงขลา มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด 367 เตียง มีผู้ครองเตียง 200 เตียง และยังสามารถยังรองรับผู้ป่วยได้อีก 167 เตียง ขณะที่โรงพยาบาลสนาม มี 9 แห่ง เปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาพยาบาลแล้ว 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง มีผู้ครองเตียง 84 เตียง โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีจำนวน 80 เตียง มีผู้ครองเตียง 47 เตียง โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จำนวน 100 เตียง มีผู้ครองเตียง 36 เตียง
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ที่ได้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสนาม มีเตียง จำนวน 76 เตียง และมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 73 เตียง
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางจังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้มีการหารือ และออกมาตรการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสงขลา การสั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำ ให้ประชาชนชาวสงขลา “การ์ดอย่าตก” และอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ หรือกระแสข่าวต่างๆ ถึงการติดเชื้อของผู้ป่วย หรือผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งให้ติดตามการแจ้งข่าวจากหน่วยงานราชการเท่านั้น รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป
ข้อมูลจาก : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

You may also like