09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กรณี “นิพนธ์-ธรรมนัส”! สะท้อนการเมืองที่มุ่งประโยชน์พรรคมากกว่าประชาชน?

ข่าวเศร้าสำหรับคนสงขลาที่กำลังเผชิญวิกฤติโรคระบาดโควิด – 19 คือ การแย่งชิงการดูแลพื้นที่ “จังหวัดสงขลา” ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐ

“จุรินทร์” ลั่นไม่พอใจคำสั่งนายก ดัน “พปชร.” อุษนเสียง จี้ทบทวนใหม่

พาดหัวข่าว “แนวหน้าออนไลน์” 25 เมษายน 2564 สื่อหลายสำนัก อาทิ มติชน, ไทยโพสต์ ฯลฯ ต่างนำเสนอในเนื้อหาเดียวกัน โดยเฉพาะข้อความที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยว่า มอบให้นายจุติ ไกรฤกษ์ กับนายนิพนธ์ บุญญามณี คุยนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สั่งให้นายวิษณุ เครืองาม ทำคำสั่งใหม่

เพราะเดิม จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย เป็นผู้ดูแล แต่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 เมษายน นายธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ แห่ง พปชร. เป็นผู้ดูแล พร้อมกับจังหวัดภูเก็ต และนครศรีธรรมราช

ไม่ว่า เหตุผลของนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไร เช่น แย่งชิงฐานเสียงตามที่ประชาธิปัตย์กังวล ฯลฯ หรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่น่าจะพิจารณาคือ 2 ปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา ที่นายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะ “รัฐมนตรีคนสงขลา” ที่เป็นความชอบธรรมในการดูแลจังหวัดสงขลานั้น จังหวัดสงขลาและคนสงขลาได้ประโยชน์ “ในการบริหารทางการเมือง” ที่ว่าอย่างไรบ้าง

👉 วันนี้ สถานะของจังหวัดสงขลาหายไปจาก “ผู้นำ” การพัฒนาจังหวัดภาคใต้

👉 วันนี้ จังหวัดสงขลา ได้รับงบพัฒนา “น้อยที่สุด” ในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทย ที่มีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแกนนำ

👉 วันนี้ จังหวัดสงขลา มีหนี้สินครัวเรือนสูง จากในอดีตที่เคยเป็นจังหวัดที่มีการออมสูง และกำลังการบริโภคสูงรองจากกรุงเทพฯ

👉 วันนี้ จังหวัดสงขลา ไม่มีจุดขายด้านการท่องเที่ยว ทั้งหาดใหญ่ และด่านนอก อ.สะเดา วิกฤติมายาวนาน และมาถูกซ้ำเติมด้วย “โควิด” ไม่ต้องถามว่า ชาวบ้าน ผู้ประกอบการตัวเล็กๆ จะมีชีวิตรอดไปได้อย่างไร

แต่นักการเมืองสุขสบาย!

เราไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นๆ ที่ยังมีอีกมากมาย ทั้งการจ้างแรงงาน ซึ่งอีกด้านหนึ่ง โครงการเดิมๆ ที่มีอยู่ขาดการพัฒนาต่อยอดให้เห็นผล เช่น นิคมฉลุง, การพัฒนาด่านนอก, ทะเลสาบสงขลา ฯลฯ

จังหวัดสงขลา เราผ่านยุคการเมืองผูกขาดมายาวนาน มาเป็น การได้ ส.ส. จาก 3 พรรคการเมืองจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด คือ พลังประชารัฐ 4 คน, ประชาธิปัตย์ 3 คน และ ภูมิใจไทย 1 คน จึงน่าจะเข้าสู่ยุคที่นักการเมืองจากทั้ง 3 พรรคแข่งกันทำงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่ได้ “หาเสียง” ไว้

ถามว่า กว่า 2 ปีของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จังหวัดสงขลา ขณะเริ่มต้นมีรัฐมนตรีที่เป็นคนสงขลา 4 คน จากการแต่งตั้งของนายกฯ 1 คน(นายวิษณุ เครืองาม), พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน คนอื่น นายถาวร เสนเนียมกับนายนิพนธ์ บุญญามณี(ดูแลจังหวัดสงขลา) และ นายพิพัฒน์ รัชกิจปราการ จากภูมิใจไทย

“สงขลา เราได้อะไรที่เป็นรูปธรรม”
อาจจะมีคำตอบว่า “โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ที่กำลังผลักดัน

ไม่ว่า พรุ่งนี้ นายกฯประยุทธ์ จะเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยนคำสั่ง ให้รมต. คนใด ดูแลจังหวัดสงขลา แต่ท่านต้องสำนึก และทำให้ประชาชนแลเห็นว่า ท่านได้ทำประโยชน์ให้ประชาชนหรือจังหวัดสงขลา มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พวกพ้อง และพรรคการเมืองของท่านหรือไม่

หากประชาธิปัตย์ ได้กลับมาดูแลสงขลา และรวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้อีก ก็จะเป็นด่านทดสอบในการเลือกตั้งครั่งหน้าที่ดีมาก. เพราะยุคนี้ประชาชนสัมผัส “ผลงาน” ได้ง่าย และตัดสินใจได้โดยไม่ยาก

หากพลังประชารัฐ ได้ดูแล ก็ต้อง “ทำให้เห็น” เมื่อได้รับโอกาส

ดังนั้น การแย่งชิงทางการเมืองครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้แลเห็นพฤติกรรม และการทำงานเชิงเปรียบเทียบของพรรคการเมืองทั้งสอง ต่างจากในอดีตที่มีพรรคเดียว และไม่ได้เห็นอะไร

ท้ายที่สุด บทความนี้ อยากกระตุ้น “อารมณ์” และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้นึกถึงวันหย่อนบัตรลงคะแนน เพื่อร่วมกันติดตามการทำงานของนักการเมืองที่ทุกท่านได้เลือกไป

You may also like