18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

อัพเดท รพ.สนาม ศูนย์ประชุม ม.อ. พร้อมสาธิตวิธีเข้ารับบริการ


ช่วงบ่ายวันนี้ (จันทร์ที่ 26 เม.ย. 64) นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นพ. กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ร่วมซักซ้อมขั้นตอนกระบวนการรับผู้ป่วยโควิด – 19 เข้าสู่โรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้งทดสอบระบบ และเทคโนโลยต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ สื่อสารระหว่างผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่

โดยผู้ป่วยโควิด – 19 ที่จะเข้ารับการดูแล เฝ้าสังเกตอาการ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

1. เมื่อผู้ป่วยลงจากรถ ให้เดินขึ้นมาตามทางเดินบริเวณเต้นท์ด้านข้างศาลาไทย ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่
2. นั่งรอเรียก เพื่อเข้ารับการเอ็กเรย์ปอด โดยให้เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้หญิงให้ถอดเสื้อชั้นในออก หากผมยาวเกินบ่า ให้รวบผมให้เรียบร้อย พร้อมทั้งถอดสายคล้องแมส สร้อยคอ หรือโลหะที่ติดกับเสื้อออกทั้งหมด ผ้าคลุมศีรษะ
*** โดยสัมภาระที่ถอดออกให้เก็บไว้กับตัว หากมีการสูญหายทาง รพ. จะไม่รับผิดชอบ
3. รอฟังผลการตรวจ บริเวณเก้าอี้พักคอย ณ โถงทางเดิน
4. เมื่อทางเจ้าหน้าแจ้งผลการเอ็กซ์เรย์เรียบร้อย ผู้ป่วยเดินเข้าสู่พื้นที่พัก แยกชาย – หญิง
5. ตรวจวัดความดันโลหิต และวัดไข้ ด้วยอุปกรณ์ที่วางเตรียมไว้ให้ ณ จุดบริการ พร้อมแจ้งผลแก่เจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Intercom
6. นำสัมภาระไปวางที่เตียง พักผ่อน

You may also like