18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลาความพร้อมแน่นรับโควิด! ผู้ว่าออกโรงเตือน ‘การ์ดอย่าตก’

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
โรงพยาบาลหลักของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด 367 เตียง มีผู้ครองเตียง 200 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 167 เตียง
ในส่วนของโรงพยาบาลสนาม มี 9 แห่ง เปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามารักษาพยาบาลแล้ว 3 แห่ง
อาทิ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง มีผู้ครองเตียง 84 เตียง โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีจำนวน 80 เตียง มีผู้ครองเตียง 47 เตียง โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จำนวน 100 เตียง มีผู้ครองเตียง 36 เตียง
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ที่ได้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสนาม มีเตียง จำนวน 76 เตียง และมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 73 เตียง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าว สำหรับมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น ทางจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้มีการหารือและออกมาตรการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออกมาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนชาวสงขลา “การ์ดอย่าตก” และอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์หรือกระแสข่าวต่างๆ ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ข้อมูลจาก : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

You may also like