18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลาธารน้ำใจช่วยกาชาด 64

(27 เม.ย.64) วันนี้ เมือเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา รับมอบรางวัลรวมน้ำใจกาชาดในการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบรางวัลกาชาด


จังหวัดสงขลาได้กำหนดการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ จังหวัดสงขลาจึงแจ้งเลื่อนการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะคลี่คลายลง ซึ่งยังคงกำหนดให้มีการออกสลากรางวัลกาชาดเหมือนเดิม โดยกำหนดให้มีการรับมอบรางวัลรวมน้ำใจกาชาดเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564 ในวันนี้

You may also like