09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สตูล พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

27 เมษายน 2564 นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 12 ของจังหวัดสตูล ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่บ้านตำมะลัง หมู่ที่ 2 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


สำหรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดสตูล รายที่ 12 เป็นหญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพ ว่างงาน ภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2 ของจังหวัดสตูล ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 เมษายน 2564 จากการสอบสวนรายละเอียดการเดินทาง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เดินทางกับเพื่อน 1 คน โดยรถจักรยานยนต์ไปร่วมงานปัจฉิมนิเทศที่วิทยาลัยเทคนิค พร้อมเพื่อนในกลุ่มประมาณ 20 คน (รวมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2) ไปห้างบิ๊กซีสาขาสตูล ไปทานอาหารที่ ร้าน สโตยคาเฟ สาขาสตูล วันที่ 8 เมษายน 2564 อยู่บ้านกับครอบครัว (พ่อ,แม่,น้องชายและน้องสาว จำนวน 4 คน) วันที่ 9 เมษายน 2564 ออกไปกินน้ำชากับเพื่อนอีก 5 คน (รวมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2) ร้านในหมู่บ้าน วันที่ 10 เมษายน 2564 เดินทางกับเพื่อน 1 คน โดยรถจักรยานยนต์ ไปที่ค่ายทหารสมันตรัฐบุรินทร์ พร้อมเพื่อนในกลุ่มรวมผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒ กลับจากค่ายไป ซื้ออาหารกันที่ห้างบิ๊กซี สาขาสตูล (KFC) หลังจากนั้นแวะตลาดนัดวันเสาร์ พร้อมเพื่อนในกลุ่มรวมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2564 อยู่บ้านกับครอบครัว (พอ.แม่, น้องชายและน้องสาว จำนวน 4 คน) วันที่ 15 เมษายน 2564 เดินทางกับเพื่อน 1 คน โดยรถจักรยานยนต์ ไปร้าน Black Inango ตำบลพิมาน ไปร้าน SATUNO SHABU ตำบลพิมานและไปห้างบิ๊กซีสาขาสตูล วันที่ 16 เมษายน
2564 อยู่บ้านกับครอบครัว วันที่ 17 เมษายน 2564 เดินทางกับเพื่อน 1 คน โดยรถจักรยานยนต์ไปตลาดนัดรอมฎอน ตำบลพิมาน (ใส่หน้ากากตลอด) ได้รับแจ้งจากเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2) ตรวจพบเชื้อ วันที่ 18 – 22 เมษายน 2564 กักตัวแยกเดี่ยว อยู่บ้าน วันที่ 23 เมษายน 2564 ย้ายกักตัวที่ LQ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (อาการปกติ) วันที่ 24 เมษายน 2564 กักตัวที่ LQ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ วันที่ 25 เมษายน 2564 ได้รับแจ้งผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเอกชน ( N HEALTH) อำเภอหาดใหญ่ ผลไม่ชัดเจน ส่งยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยาการแพทย์ที่ 12 สงขลา ยืนยันผลพบเชื้อ ไปรักษาที่โรงพยาบาลสตูล โดยรถโรงพยาบาลสตูลมารับ วันที่ 26 เมษายน 2564 ส่งต่อผู้ป่วยรักษาที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลท่าแพ อาการโดยทั่วไป ปกติ ไม่มีไข้
ผลการปฏิบัติงานของทีมสอบสวนโรคและทีมปฏิบัติการควบคุมโรค (SRRT/CDCU) ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด ได้ครบทุกคนแล้ว มีบุคคลในครอบครัวจำนวน 4 คน ประกอบด้วย พ่อ,แม่ น้องชายและน้องสาว ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนได้กักตัวใน LQ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ พร้อมคำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดี อยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยหมอครอบครัว ส่วนอาคารสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรือโดยสารข้ามฝากร้านอาหาร ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดยผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย มีการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดระบบติดตามตลอด ระยะช่วงเวลาเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงทุกคน จนครบ 14 วัน ติดตามการรายงานสุขภาพ เพื่อประเมิน อาการและสถานการณ์การระบาด พร้อมทั้งดำเนินการเก็บตัวอย่างในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 6 ราย ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อทั้ง 5 ราย รอยืนยันผล 1 ราย ( วันนี้ 27 เมษายน 2564)
สำหรับการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อ (swab) ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล ส่งตรวจจำนวน 18 ราย , ตรวจพบเชื้อ 3 ราย , ไม่พบเชื้อ 14 ราย และรอยืนยันผล 1 ราย , ผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อ (swab) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ ส่งตรวจจำนวน 52 ราย , ตรวจไม่พบเชื้อ 52 ราย และผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อ (swab) ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล ส่งตรวจจำนวน 44 ราย , ตรวจพบเชื้อ 1 ราย , ตรวจไม่พบเชื้อ 42 ราย และรอยืนยันผล 1 ราย
สรุปอาการผู้ป่วยโควิด – 19 จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 1 ญี่ปุ่น รักษา รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 2 นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 3 ตกปลา รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 4 แม่ นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 5 เกตรี รพ.สตูล อาการหายใจเหนื่อยออกซิเจน ต่ำ ไม่ไข้ เวียนศีรษะ เจ็บคอเล็กน้อย , ผู้ป่วยรายที่ 6 เกตรี รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 7 เกตรี รักษา รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 8 เกตรี รักษารพ.สตูลอาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 9 เกตรี รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 10 เกตรี รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 11 รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ , และผู้ป่วยรายที่ 12 ตำมะลัง เพื่อน นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการโดยทั่วไป ปกติ ไม่มีไข้
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

You may also like