09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กระบี่ ยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น


27 เมษายน 2564 พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน เมษายน 2564 และมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ นายประดิษฐ์ สุขพัฒนสรีกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และดาบตำรวจ สุรเชษฐ์ มีหิ้น ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม และรายงานผลการปฏิบัติผู้บริหารจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน เมษายน ประจำปี 2564 หลังจากนั้นผู้บริหารจังหวัดได้มอบนโยบายและข้อสั่งการเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานในองค์รวม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และข้อยกย่องข้าราชการผู้ที่ได้รับรางวัล และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติไป
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

You may also like