06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สงขลาเร่งป้องกันพื้นที่ตลาด ลงทำความสะอาดเก้าเส้ง

วันนี้ 27 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการล้าง ทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณตลาดเก้าเส้ง เพื่อล้างสิ่งปนเปื้อนสะสม ฆ่าเชื้อโรค ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และเพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า ทั้งนี้ปลัดเทศบาลได้ให้คำแนะนำกับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเน้นย้ำให้ผู้ค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ

 

You may also like