06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

คลัสเตอร์สถานบันเทิงกลับแล้ว! 35 รายกักตัว 1 รายเร่งส่งต่อ!

บ่ายวันนี้ 27 เมษายน 2564  ณ โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ชุดแรก ซึ่งเป็นคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ที่ย้ายออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลจะนะจำนวน 36 ราย มารักษาตัวต่อในโรงพยาบาลสนามตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว 35 ราย และมี 1 รายที่นำตัวส่งต่อโรงพยาบาล เนื่องจากยังมีอาการหายใจติดขัด
นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี กล่าวว่า ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้ารักษาตัวและฟื้นฟูร่างกาย จำนวน 35 ราย มีเจ้าหน้าที่ได้นำรถพยาบาลมารับตัว เพื่อนำไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จำนวน 20 ราย และไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 15 ราย โดยจะมีครอบครัวและญาติมารอรับเพื่อเดินทางกลับบ้าน
โดยก่อนส่งตัวกลับ ทางทีมแพทย์ได้ทำการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตัว ซึ่งจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับการบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อประเมินตนเอง นอกจากนี้ทางอำเภอจะจัดส่งข้อมูลของผู้ป่วยไปยังอำเภอภูมิลำเนา เพื่อให้คณะทำงานทั้งฝ่ายปกครอง และฝ่ายสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามอาการ และให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรค และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเชื้อโรคเหล่านี้จะไม่มีการแพร่ระบาด
สำหรับวันนี้ หลังจากส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่ได้มีการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบอาคารกองร้อยสนับสนุนอาคารการช่วยรบ ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และการทำความสะอาดเครื่องนอน หมอน มุ้ง ที่ผ่านระบบการฆ่าเชื้อภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยชุดต่อไป

You may also like