18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ลุ้น 8 เทศบาลที่ยังไม่รับรอง!

 


คณะกรรมการ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งเทศบาลที่เหลือทั้งหมด ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีรายงานว่า 8 เทศบาล(ว่าที่นายกเทศฯ มนตรี) ที่มีเรื่องร้องเรียน อาจจะไม่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ซึ่งต้องรอการรับรองในคอบไม่เกิน 60 วัน หรืออีกประมาณ 1 เดือน สำหรับ เทศบาลที่ได้รับการรับรองแล้ว ก็รอรับหนังสือจาก กกต.จังหวัด ซึ่งครดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

You may also like