09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

น้ำใจจาก”ชวน”ส่งมอบหน้ากากให้พ่อเมืองตรัง

28 เม.ย.2564 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น ส่งต่อให้กับประชาชนชาวตรังที่ขาดแคลน และเจ้าหน้าที่ อสม. 10 อำเภอ ในจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เผชิญกับความเสี่ยงในการทำหน้าที่ป้องกันโรค

You may also like