06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

มรภ.สข.ยืนยัน! พบนศ.และบุคลากรติดเชื้อโควิด 2 ราย


เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่ ผู้ป่วย 1 ราย ป่วยนอกพื้นที่และไม่ได้มีไทม์ไลน์ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนผู้ป่วยอีก 1 ราย ที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ขณะนี้ทางสาธารณสุขได้เข้าสอบสวนโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการติดตามผู้มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) แต่ให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน เป็นรายบุคคลเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อาคารและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมสั่งปิดการให้บริการสถานที่ตามประกาศจังหวัดสงขลา อาทิ หอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา อาคารเรียน และสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ได้ขับเคลื่อนอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
ทั้งนี้ การรายงานยอดผู้ติดเชื้อ อิงข้อมูลจากการประสานงานกับทีมสาธารณสุขเท่านั้น

You may also like