18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ต.นาข้าวเสีย ร่วมปันน้ำใจ นำสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนบ้านป่วยโควิด


ตรัง – พบตำบลตัวอย่าง คือ ตำบลนาข้าวเสีย อ.นาโยงจ.ตรัง ผู้นำชุมชน ชักชวนลูกบ้านในตำบล รวมใจกันเป็นหนึ่งระดมเงิน สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และเนื้อหมู จัดเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือลูกบ้าน / เพื่อนบ้าน ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ แต่ต้องกักตัวอยู่กับ เพื่อร่วมกันแบ่งปันปัญหาความยากลำบาก ร่วมฝ่าวิกฤติปัญหาไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเบื้องต้นตำบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง พบผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4 ราย และมีสมาชิกในครอบครัวต้องกักตัวดูอาการ 14 วัน อีกจำนวน 60 ครอบครัว โดยชาวบ้านรับเชื้อจากงานศพ งานแต่ง ผลจากที่มีญาติของครอบครัวหนึ่งเดินทางจากกรุงเทพฯมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้คนที่รับเชื้อไม่แสดงอาการไปงานต่างๆทั้งงานศพ งานแต่ง จนเป็นเหตุทำให้ชาวบ้านหลายรายต้องรับเชื้อและสัมผัสเสี่ยงตาม


วันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ตำบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ผู้สื่อข่าวพบว่าผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต และชาวบ้านในตำบลทั้ง 10 ตำบล ได้ร่วมกันตั้งศูนย์ช่วยเหลือโรควิบัติใหม่ โควิด19 ขึ้นที่บ้านของนายดุนวัต ช่วยชะนะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5 ตำบลนาข้าวเสีย เพื่อระดมเงินทุน สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ในการให้การช่วยเหลือครอบครัวของลูกบ้าน หรือเพื่อนบ้าน ที่พบคนในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รวมจำนวน 4 ราย และมีสมาชิกในครอบครัวกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวเอง ทั้งอยู่ที่ Local Quarantine และกักตัวเองอยู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งหมดรวม 60 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้านของตำบล ทั้งนี้ เฉพาะหมู่ที่ 5 ต.นาข้าวเสีย พบผู้ป่วยติดเชื้อ 4 ราย และต้องกักตัวเอง 25 ครอบครัว ซึ่งทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค โดยมีตัวแทนชาวบ้านได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาบริจาคให้กับศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือได้ว่าใครมีอะไร หรือมีกำลังจะซื้ออะไร ก็เอาสิ่งนั้นมา ทั้งเงินสด สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย รวมทั้งพืชผัก ผลไม้ ที่บ้านตัวเองมี ก็นำมา ส่งให้ จากนั้นได้ให้ตัวแทนนำสิ่งของทั้งหมดบรรจุถุงยังชีพขึ้นรถนำไปแจกจ่ายให้ถึงครัวเรือน ในขณะพบว่า มีร้านค้า หรือ ผู้ประกอบการที่ทราบข่าว ต่างได้นำสิ่งของมามอบให้เพื่อแสดงน้ำใจสมทบช่วยเหลือด้วยไม่ขาดสาย เช่น ไข่ไก่สด น้ำมันพืช น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และเงินสด มอบให้ทางศูนย์ช่วยเหลือเช่นเดียวกัน


โดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกในการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่กักตัว ซึ่งนอกจากอาหารสำเร็จรูปแล้ว ยังพิเศษทางผู้นำได้นำเงินสดที่ได้จากการบริจาคมาซื้อหมูจำนวน 1 ตัว จากนั้นนำมาชำแหละเนื้อใส่ถุงนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพิ่มเติมด้วย เพื่อได้ทำอาหารระหว่างการกักตัว ซึ่งเป็นภาพที่น่ารัก และน่าประทับใจเป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านทั้งหมดต่างไม่ได้แสดงท่าทางรังเกียจรังงอน เพื่อบ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวรับเชื้อ หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ประการใด


นายดุนวัต ช่วยชะนะ  อบต. หมู่ 5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง กล่าวว่า ตนและชาวบ้าน ได้ระดมความคิกเห็นกัน เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 ในหมู่บ้านของตน และต้องการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน เฉพาะของหมู่ที่ 5 จำนวน 25 ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโควิด19 ที่กักตัวอยู่ภายในบ้านของพวกเขา ฉะนั้นสิ่งของประทังชีวิตจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เขาได้หุงหาอาหารรับประทานได้ จึงนำมาสู่การตั้งศูนย์ดังกล่าว พร้อมได้ประสานไปยัง อสม.ให้ทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับผู้กักตัว และ ชาวบ้าน ถึงการระบาดของโรคโควิด19 รวมทั้งทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ว่าผู้ที่กักตัวในบ้านยังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ แต่การกักตัวเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รวมทั้งทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องผู้ป่วยโควิดซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน ในตำบล เพื่อไม่ให้ชาวบ้านรังเกียจคนติดเชื้อ จนนำไปสู่การแตกแยกในชุมชน


นายละมุล แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวอยู่กับบ้าน ซึ่งตอนนี้มีชาวบ้านติดเชื้อโควิด19 จำนวน 4 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกำนัน ส.อบต. ได้ไปเยี่ยมเยือนผู้ใกล้ชิด ผู้สัมผัส กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด19 ขอให้พวกเขาเหล่านั้นกักตัวอยู่บ้าน อย่าออกไปไหน เมื่อชาวบ้านให้ความร่วมมือ รับผิดชอบ สังคม เราจึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน ให้เขาเช่นกัน


นายถาวร มากคง  อายุ 67 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง กล่าวว่า วันนี้ตนเป็นชาวบ้าน วันนี้จึงนำข้าวสารซึ่งเป็นถุงลิตรมาสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือ จำนวน 20 กิโลกรัม ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นอาหารสำหรับจิตอาสาที่มาช่วยงาน ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัว พร้อมอวยพรให้ผู้กักตัว และ จิตอาสา มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด19
ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของ หรือ สมทบทุนศูนย์ช่วยเหลือโรควิบัติใหม่ โควิด19 สามารถสอบถามได้ที่ นายนายดุนวัต ช่วยชะนะ โทร 062-5898797 , นายละมุล แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 โทร 087-2833169 , นางพรรณยุพา จันทร์มัด ผู้ประสานงาน โทร 096-1746982

You may also like