06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

โลหิตขาด รพ.สตูล ชวนบริจาคเลือด

28 เมษายน 2564 ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสตูล ชั้น 1 อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีจัดสถานที่รับบริจาคโลหิตแยกเป็นสัดส่วน ได้แก่ บริเวณใต้อาคาร 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและมีระบบคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยการวัดอุณหภูมิ คัดกรองประวัติ จัดแจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจและรองรับการบริจาคโลหิตให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในสถานการณ์โควิด -19
แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล กล่าวว่า โรงพยาบาลสตูล เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพียงหนึ่งเดียว ให้บริการผู้ป่วยประมาณ 1,000 คนต่อวัน และมีผู้ป่วยในประมาณ 240 คน ซึ่งจะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้โลหิต เช่น การผ่าตัด , ผู้ที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องใช้โลหิต เป็นต้น ปัจจุบันใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยราว 300 ยูนิต ต่อเดือน ขณะนี้โลหิตที่อยู่ในคลังเหลือราว 120 ยูนิต คาดว่าจะสามารถใช้ได้เพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้น และทางโรงพยาบาลสตูล ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องจัดหาโลหิตเพิ่ม เพื่อให้สามารถ ดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ประกอบกับในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ประสบข้อจำกัด หลายอย่างในการบริจาคโลหิต เช่น การรวมกลุ่มของผู้บริจาคจำนวนมาก และอื่น ๆ จึงได้จัดสถานที่รับบริจาคแยกเป็นสัดส่วนไว้ ขอให้ผู้บริจาคโลหิตเชื่อมั่นในการทำงานของธนาคารเลือด โรงพยาบาลสตูล ผู้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตบริจาคที่ปลอดภัย ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยยกระดับมาตรการ “คัดกรอง เข้มงวด ทั้งผู้ตรวจ และผู้บริจาค”


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือจากประชาชนชาวสตูลทุกคน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งกรณีเร่งด่วนและที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสตูล สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสตูล ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 7472 3500 – 9 ต่อ 1506
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

You may also like