18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

นทพ. ส่งมอบ 29 โครงการ ให้ปชช.พื้นที่สงขลา

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยส่งมอบผลงานโครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เมื่อวานนี้ (28 เมษายน 2564) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก บรรณกร วงษ์สุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบผลงานโครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564ในพื้นที่ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 29 ผลงานโครงการ โดยรายละเอียดดังนี้


1. งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ไหล่ทาง 0.25 เมตร ที่ บ้านท่าแมงลัก หมู่ 5 ระยะทาง 0.110 กิโลเมตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคงคาสวัสดิ์)
2. งานอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชั่วโมง แบบ 4/1 ที่ บ้านท่าแมงลัก หมู่ 5 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคงคาสวัสดิ์)
3. งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ที่ บ้านเขาน้อย หมู่ 8 ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร (ภายในหมู่บ้านไปยังตำบลเกาะสะบ้า)
4. งานอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. แบบ 4/1 ที่ บ้านเขาน้อย หมู่ 8 (โรงเรียนตาดีกามัสยิดฮีดายาตุลอิสลามียะฮ์)
5. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกา (มัสยิดตักญีดุลอาบิตีน) ที่ บ้านปากบาง หมู่ 1
6. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพขนมไทย ที่ บ้านปากบาง หมู่ 1
7. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพปลาแห้งแดดเดียว ที่ บ้านเขาน้อย หมู่ 8
และ 8. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 22 ราย

You may also like