18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

เบตงรับมอบ “เตียงสนามกระดาษเอสซีจี” รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง รับมอบ “เตียงสนามกระดาษจากบริษัท SCG (เอสซีจี)” ที่สถานีขนส่งอำเภอเบตง เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการระบาดของโควิด-19 พร้อมประกอบเตียงกระดาษ SCG รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สำหรับเตียงกระดาษ SCG รับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม โดยไม่ต้องใช้กาว มีระยะเวลาการใช้งานได้นาน 3 เดือน หากไม่โดนน้ำ ซึ่งทางเทศบาลเมืองเบตงได้รับการสนับสนุนมาจำนวน 130 ชุด
นายวิโรจน์ อินทโมนี กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีความคืบหน้าไปได้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว และสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ 30 คน ซึ่งวันนี้ทางบริษัท SCG (เอสซีจี) ได้สนับสนุน “เตียงสนามกระดาษจากบริษัท SCG (เอสซีจี)” เพื่อช่วยให้มีเตียงสนามไว้รองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

 

You may also like