09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

พังงา เตรียมรพ.สนามเพิ่ม 1 แห่ง รองรับโควิด-19

30 เม.ย.64 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา รอง ผอ.รมน.จังหวัดพังงา และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เข้าดูพื้นที่อาคารสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพื่อปรับปรุงและจัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามอีก 1 แห่ง พร้อมรองรับกรณีมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดใกล้เคียงมีเพิ่มขึ้น สำหรับอาคารสร้างใหม่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับ โรงพยาบาลสนาม โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นตึก 3 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 81 เตียง ซึ่งการใช้อาคารสร้างใหม่เป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมแล้ว และปัจจุบันใช้เป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้จังหวัดพังงา มีสถานที่จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม อีก 2 แห่ง คือโรงแรมพังงา เบย์ รีสอร์ท และห้องประชุมลีลาวดี อำเภอเมืองพังงา


สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดพังงา วันนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2564 รวม 38 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในเขต อำเภอตะกั่วป่า 11 ราย อำเภอท้ายเหมือง 13 ราย อำเภอเมืองพังงา 9 ราย และอำเภอตะกั่วทุ่ง 5 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหายแล้ว จำนวน 12 ราย คงเหลือ 26 ราย รักษาที่โรงพยาบาลพังงา 9 ราย โรงพยาบาลตะกั่วป่า 5 ราย โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 1 ราย โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 2 ราย โรงพยาบาลเอกชน 1 ราย และโรงพยาบาลสนาม 8 ราย
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

You may also like