18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลา “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา”

30 เม.ย. 64 ที่วัดมหัตตมังคลาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคี และความเข้มแข็งของเครือข่ายพี่น้องแรงงาน พร้อมมอบสิ่งของที่มีความจำเป็นให้แก่พระภิกษุสงฆ์ อาทิ ผ้าปิดจมูก เจลล้างมือ ที่นอนสำเร็จรูป พัดลมตั้งโต๊ะ และเครื่องอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา” โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมรวมใจแบ่งปันสนับสนุนการนำสิ่งของไปบริจาคแก่โรงพยาบาลสนาม วัด มัสยิด และสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวฯ โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคจังหวัดสงขลา
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like