18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

จิตอาสา ‘พลังใหม่’ ตรังร่วมใจ บริจาคสิ่งของจำเป็นสู้โควิด

ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่ โรงพยาบาลตรัง และ โรงพยาบาลสนามเอกชน ร่วมมอบเงินสด น้ำดื่ม มอบให้ รพ.ตรัง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 (ศูนย์กีฬาม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ) และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่


นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา “พลังใหม่”ร่วมกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) มอบเงิน จำนวน 80,000 บาท และน้ำดื่ม 100 โหล แก่ รพ.ตรัง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 (ศูนย์กีฬาม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ) และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง โดยมี นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ตรัง นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง รอง ผอ.รพ.ตรัง และ นางปรีดา สารารักษณ์ กลุ่มงานการพยาบาล ร่วมกันรับมอบ


อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 64 นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์ และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา “พลังใหม่” ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล และ Face Shield (กระจังป้องกันใบหน้า) จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทำหน้าที่ในรพ.สนามแห่งที่ 3 (อาคารจอดรถโรงพยาบาลตรัง) และบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล รพ.ตรัง

You may also like