06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

“ธรรมนัส”ลุยสงขลา แก้ปัญหาราคาพริก

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 สงขลา นายวันชัยปัญญาศืริ ส.ส.เขต 1 สงขลา นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.เขต 2 สงขลา ลงพื้นที่สำนักงานอตก. อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาพริก ซึ่งขณะนี้เกษตรกรใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ะโรด อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ ของจังหวัดสงขลา กำลังประสบปัญหาผลผลิตพริกล้นตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 ทำให้พริกในปีนี้มีราคาถูกลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อนจากการขาดทุน

ซึ่งวันนี้มี นายปณิธาน มีชัยโย รักษาการผอ.อตก แตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมภายใต้การปฎิบัติตามประกาศของจังหวัดสงขลา ในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิค-19 อย่างเคร่งครัด

โดยในที่ประชุมตัวแทนเกษตรกรได้รายงานถึงผลผลิตพริกที่เกิดล้นตลาดเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ตลาดต่างประเทศไม่มีคำสั่งซื้อ หรือซื้อน้อยลง จึงเกิดภาวะพริกล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ

ขณะที่ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ได้กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้กลไกลทางการตลาดเข้ามาแก้ไข ซึ่งเบื้องต้นจะรับซื้อพริกจากเกษตรกร เอาไว้เอง ในกิโลกรัมละ 12 บาท จากเดิมพ่อค้าคนกลางซื้ออยู่กิโลกรัมละ 10 บาท และหากกลไกลทางตลาดทำให้พริกขาดตลาดลง ราคาพริกก็จะมีราคาดีขึ้นตามกลไกของตลาด โดยสามารถรับชื้อพริกจากเกษตรกรได้วันละ 5 ตัน

” ขณะนี้ตนได้รับการติดต่อจากพ่อค้าและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้พริกเป็นส่วนผสมซึ่งยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการสั่งซื้อพริกของเกษตรกร อีกทางหนึ่งตนจะใช้เงินส่วนตัวรับซื้อพริกจากเกษตรกรวันละ 5 ตัน เก็บเอาไว้ในห้องเย็นก่อนที่จะค่อยๆทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งจะเปิดรับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นี้” ร.ต.อ.อรุณ กล่าว

และในส่วนของอตก. ได้รายงานถึงแนวทางการแก้ปัญหาโดยนำเสนอการพัฒนาเพื่มศักยภาพพื้นที่ของอตก. ให้เป็นจุดรับซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในอนาคต

ขณะที่ ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า ได้เปิดเผย หลังจากเสร็จการประชุมว่า ได้สั่งการให้อตก.เข้ามาเป็นแม่งานในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร โดยการพัฒนาพื้นที่ของอตก.สงขลา กว่า 21 ไร่ จัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อพริกและสิ้นค้าเกษตรจากเกษตรกรทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง และช่วงนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาตลาดภายในประเทศเพื่อเร่งระบายพริกในช่วงนี้ไห้ได้มากที่สุด

You may also like