18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ตรังปรับรพ.รัษฎา เป็นร.พสนาม กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการติดตามสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พบว่าวันนี้(30 เมษายน 2564) พบผู้ที่ติดเชื้อ 34 ราย แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองตรัง 1 ราย อำเภอสิเกา 3 ราย อำเภอนาโยง 2 ราย และที่อำเภอรัษฎา 28 ราย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับโรงพยาบาลรัษฎา เป็นโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันตัวกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

โดยทางโรงพยาบาลรัษฎาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม และทันท่วงที ทั้งการบริหารจัดการภายใน การคัดแยก และเร่งตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ และการจัดทีมสอบสวนโรคใหม่ เพื่อให้บริการกับประชาชน

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรคของโรงพยาบาลต่างๆ ใน 9 อำเภอ คอยสนับสนุน ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากมีโรงพยาบาลห้วยยอด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมให้การสนับสนุน

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

You may also like