18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

รพ.สิชลพร้อมขยายเตียง! ผอ.ย้ำ ปชช.อยู่บ้านลดระบาด

ผอ.รพ.สิชล ให้กำลังใจและติวเข้มพยาบาลก่อนปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นาน 14 วัน พร้อมขยายเตียงเพิ่มอีก 10 เตียง รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น รวมยอดสะสมผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาใน รพ.สิชล ณ 30 เม.ย.
จำนวน 118 คน


เมื่อวันที่ 1 พ.ค.64 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ในการให้คำลังใจและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติงานแก่พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ที่ต้องเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของทีมที่ 5 ผลัดที่ 1 ประจำหอผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ยาว 14 วัน โดยระบุว่า


เมื่อวานนี้ได้ส่งน้องพยาบาลวิชาชีพ 2 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน เป็นทีมที่ 5 ของผลัดที่ 1 เพื่อเข้าประจำการ รับผู้ป่วยอีก 1 ชั้น เป็นการเปิดหอผู้ป่วยโควิด ชั้นที่ 5 รับผู้ป่วยได้ 28-30 คน หลังจากที่เมื่อวานนี้รับใหม่ทั้งหมด23 คน ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนตามที่ได้ซักซ้อมเอาไว้ การดูแลผู้ป่วยด้านการพยาบาล การปรึกษาแพทย์ การดูแลผู้ป่วยรับใหม่ การรายงานแพทย์เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ การบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพการใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล การติดตามภาพถ่ายรังสี ผลแลป ทางระบบคอมพิวเตอร์ การดูกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามได้จากภายนอกอาคารโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย รวมถึงการจัดกิจกรรมประจำวันให้กับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อาการเล็กน้อย อาหารการกิน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับภายนอก ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไลน์กลุ่ม โทรศัพท์ภายใน และวิทยุมือถือ กรณีเร่งด่วน ยอดรวมรับผู้ป่วยไว้จนถึงวันที่ 30 เมษายน. 118 ราย


นอกจากนี้นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ยังได้โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ..เร่งขยายหออภิบาลผู้ป่วยหนักที่ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มอีก 10เตียง หลังจากเมื่อคืนนี้และเช้าวันนี้ รับผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 28ราย มีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังหลายราย ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องใช้เครื่องให้อ๊อกซิเจนแรงดันสูง 8 รายและใส่ท่อช่วยหายใจ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ถึง 3 ราย ทำให้ห้องแรงดันลบ ใช้งานหมดไป 7 ห้อง เพื่อวางแผนรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่อาจมีเพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจ ขยายเตียงผู้ป่วยหนักเพิ่มอีก 10 เตียง และให้มีการปรับปรุงที่ทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล ที่จะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง 14 วัน
ทำห้องปฏิบัติการพยาบาลและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด อินเตอร์เน็ต แล้วเสร็จภายใน 18 ชั่วโมง
ตอนนี้พร้อมรับผู้ป่วยแล้ว อยู่บ้านกันนะครับ จะช่วยลดการระบาดลงไปด้วย และลดความสูญเสีย. ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ.

 

 

You may also like