18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ยะลาระส่ำ!ใช้มาตรการเชิงรุก หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวงกว้าง

ยะลาปิดหมู่ 4บ้านกีเยาะ ที่กรงปินัง สสจ.ส่ง เจ้าหน้าที่ Swabตรวจหาเชื้อเชิงรุก Active case findingหลังพบการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 COVID- 19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีแนวโน้วมีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดยะลา ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 10ราย สะสม 51 ราย อ.เมืองยะลา 15 ราย อ.เบตง 13 ราย อ.กรงปินัง 20 ราย อ.รามัน 2 ราย และอ.บันนังสตา 1 ราย ล่าสุดทางจังหวัดยะลา โดยศูนย์บริหารสถานการณโควิด – 19 จังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งปิดหมู่บ้าน ม.4 บ้านกีเยาะ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็นพื้นที่เสี่ยงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) หลังเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง งดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค
วันนี้ 30เม.ย.64 ที่บริเวณหน้ามัสยิดยามีอาตุลซานียะห์ ม.4 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง และอำเภอกาบัง นำโดย ทพ.รวิศุทธิ์ ล่องเซ่ง และ ร.ต.ท.ปริย ต๊ะวิชัย และบุคลากรทางการแพทย์ เร่งปูพรมค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกActive case finding โดยทำการSwabตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยง จำนวน 150 คน ทั้งนี้ หลังเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่บ้านกีเยาะ หมู่ที่ 4 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพศหญิง อายุ 46 ปี จำนวน 1 ราย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อขยายเป็นวงกว้างในพื้นที่ อ.กรงปินัง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 20 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางเจ้าหน้าที่เร่งมาตรการเชิงรุก เพื่อจำกัดและป้องกันการแพร่ระบาด ขณะที่การเดินทางเข้าออกในหมู่บ้านกีเยาะ ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำจุดตรวจ ขึ้นป้ายคำสั่งประกาศของจังหวัดยะลา งดการเดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้าน ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่รับรอง

You may also like