18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กาชาด-เทศบาลเมืองลุงลงมอบ ถุงยังชีพช่วยชุมชนล็อคดาวน์

กาชาดจังหวัดพัทลุงร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนชุมชนบ้านหน้าท่าเรือและชุมชนบ้านหน้าเขาอกทะลุ ที่ถูกล็อคดาวน์ห้ามเข้าออกจากชุมชนเป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดหลายราย

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณปากทางเข้าชุมชนบ้านหน้าท่าเรือ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง นำถุงยังชีพจำนวน 450 ชุด ซึ่งภายในประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ที่ถูกกักตัวบริเวณบ้านพักและเป็นพื้นที่ ที่ถูกทางราชการประกาศล็อคดาวน์ ห้ามเข้าออกอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากพบมีการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด – 19 จำนวนหลายราย 2 ชุมชน ชุมชนบ้าหน้าท่าเรือและชุมชนบ้านหน้าเขาอกทะลุ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยทุกคนที่อาศัยภายในชุมชนดังกล่าว จะได้รับถุงยังชีพทุกคน ขณะเดียวกันชาวบ้านภายในชุมชนดังกล่าวที่ถูกล็อคดาวน์ มาเป็นเวลา 4 วัน อาการเริ่มขาดแคลนอาหาร ญาติ พี่น้อง เป็นห่วงเรื่องการกินอยู่ จึงได้นำอาหารส่งผ่านบริเวณจุดด่านตรวจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา


ล่าสุดวันนี้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ประกาศจังหวัดพัทลุงเรื่อง ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนงดการเดินทาง หรือออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื่อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดพัทลุงได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 9 (COVID- 19 ) ของจังหวัดพัทลุง ยังคงดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคออกไปในวงกว้าง และลดผลกระทบในการใช้ชีวิตของประชาชนจึงออกประกาศ “ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนงดการเดินทาง หรือออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก ตั้งแต่เวลา 24.00 นาฬิกา ถึง เวลา 03.00 นาฬิกาเว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน ของจังหวัดพัทลุงล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 194 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อกระจายทุกอำเภอ มากที่สุดคืออำเภอเมืองพัทลุง รองลงมาคืออำเภอป่าพะยอม และอำเภอป่าบอน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

 

You may also like