18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ยะลาเคอร์ฟิว ปชช.ขานรับ พร้อมให้ความร่วมมือ

ยะลาประกาศใช้ เคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. เริ่ม 1-18 พ.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรยากาศหลัง 4 ทุ่ม ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรดาร้านค้าต่างๆ ตื่นตัว รีบเก็บข้าวของภายในร้าน ให้ทันก่อนเวลา 22.00 น. ปฏิบัติตามคำสั่งประกาศจังหวัด รวมทั้งประชาชน ให้ความร่วมมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้านจังหวัดยะลา โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ไดมอบหมายให้นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา ได้ออกลาดตระเวน ตรวจดูความเรียบร้อยในเขตเทศบาลนครยะลา ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเพียงประชาชนบางส่วน ที่ยังไม่ถือปฏิบัติ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือน และให้แนะนำ


แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้ ซอยตือเบาะ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาประกาศเคอร์ฟิว มองว่าเป็นสิ่งที่ดี ประชาชนจะได้อยู่บ้าน ไม่ต้องออกไปไหน จะได้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ที่ร้าน ปกติช่วงนี้เดือนรอมฎอม จะปิดร้านดึก ประมาณ 01.00 น. เกือบทุกวัน แต่ช่วงนี้จะปิดเร็วหน่อย เพราะเคอร์ฟิว ส่วนใหญ่ลูกค้าจะรีบมาซื้อเร็วก่อนสี่ทุ่ม ยอมรับกระทบบ้าง แต่เพื่อส่วนรวมและสังคม ช่วยๆกัน ป้องกันการแพร่ระบาด


พ่อค้าของส้มตำ ภายในตลาประชาชื่น ในเขตเทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า ปกติที่ร้านลูกค้าทยอยมาซื้อของ ตั้งแต่ 16.00-23.30 น. ทางร้านเก็บข้าวของปิดร้าน ประมาณ 01.00 น. พอจังหวัดประกาศเคอร์ฟิว ยอมรับยังปรับตัวไม่ได้ในช่วงแรก หลังจากนี้อีก 18 วัน คงชิน ยอมรับกระทบบ้าง ยอดขายลดลง แต่ไม่มาก ต้องช่วยกันเพื่อส่วนรวม


นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เปิดเผยว่า ภาพรวมของการออกตรวจความเรียบร้อยร่วมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา ทั้ง ย่านชุมชน ที่มีการขายสินค้าอาหาร และบ้านเรือน ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อใกล้ช่วงเคอร์ฟิว 4 ทุ่ม ประชาชนเร่งรีบเดินทางกลับบ้าน รวมถีงร้านค้าขายอาหาร รีบเก็บร้านกลับบ้าน มีเพียงบางประชานส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติตามประกาศ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือน ทำความเข้าใจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ส่วนประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ป่วย ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พนักงานขนส่งสินค้า หรือพนักงานที่ทำงานคาบเกี่ยวเวลากั ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

You may also like