18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

“สรรเพชญ” เปิดโรงครัว แจกอาหารช่วยคนสงขลา


1 พฤษภาคม 2564 นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ร่วมกับวัดไทรงาม เปิดโรงครัวอาสา เพื่อปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจ เพื่อร่วมที่จะฟันฝ่าวิกฤต จากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมกับได้นำอาหารบรรจุกล่องและน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยที่นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ครั้งแรก ด้วยการจัดตั้งโรงครัวอาสา ทำอาหารกล่องปรุงสำเร็จ และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน การนำเจ้าหน้าที่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามบ้านเรือนในชุมชนต่างๆ จนมาถึงครั้งนี้ ก็ยังทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นส่งเจ้าหน้าที่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อตามบ้านเรือนราษฎร และการจัดตั้งครัวอาสา

You may also like