18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ยะลาตายเพิ่ม 1 ระบุ อาการคล้ายดาราตลกชื่อดัง!

ยะลาเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย กลับจากร่วมงานที่นราธิวาส เป็นชาวบ้านในพื้นที่ อ.กาบัง สสจ.ระบุ ลักษณะอาการคล้ายน้าค่อม เชื้อลงปอดเสียชีวิตอย่างร็วดเร็ว ชาวบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงเร่งตรวจเชื้อ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค.2564 ยะลาพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 83 ราย เสียชีวิต 2 ราย นายสุชาติ อนันตะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้เปิดเผยข้อมูล สำหรับผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย ของจังหวัดยะลา เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ม.1 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เป็นเพศชาย อาชีพทำสวน อายุ 57 ปี เป็นโรคประจำตัวป่วยโดยโรคความดันโลหิตสูง ลักษณะการเสียชีวิตคล้ายๆกับน้าค่อม เสียชีวิตเร็วมาก เกิดจากเชื้อลงปอดอย่างร็วดเร็ว สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้ เกิดการเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดนราธิวาส ติดเชื้อกลับมา ทางสาธารณสุขได้ทำการตรวจเชื้อ ผลเป็นบวก สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้ ตอนที่กลับมายังไม่มีอาการ ได้ไปร่วมกิจกรรมในชุมชนหลายกรณี ทั้งที่วัด ในชุมชน ทางเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยง ถือเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากผู้ที่จะให้ข้อมูลในการสอบสวนโรค เสียชีวิตไปก่อน ทำให้ต้องทำการสอบสวนคนข้างเคียง ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ ค้นหาว่ากิจกรรมไหนบ้างมีผู้สัมผัสร่วม ผู้สัมผัสใกล้ชิด

สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา และผู้ที่มีความใกล้ชิด และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เสียชีวิตเดินทางไป ขอให้แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ำ เพื่อดำเนินการ Swabตรวจหาเชื้อต่อไป ขณะนี้ ทาง ศปก.กาบัง ได้ประเมินสถานการณ์ หากพบมีประชาชนในพื้นที่ีมีความเสี่ยงสูงจำนวนมาก ก็จะดำเนินการปิดหมู่บ้าน ล็อคดาวน์ ต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ชาวบ้าน ต.ลำพะยา และ ต.ทุ่งยามู ในเขต อ.เมืองยะลา ที่ทราบข่าวการเสียชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย และได้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เสียชีวิต ได้มีการมารายงานตัวต่อทางเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งการ Swabตรวจหาเชื้อจำนวนมากภาย ในศูนย์สังเกตุอาการ LQ ภายในศูนย์พัฒนาชุมชนยะลา
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

You may also like