18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สิทธิและหน้าที่ “ผู้แทนโฟกัส”

1. รับหนังสือพิมพ์โฟกัสไว้อ่าน และแนะนำลูกค้าใหม่ฉบับละ 5 เล่ม

2. ขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ในพื้นที่อำเภอตามข้อตกลง ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10 ราย (ค่าคอมมิชชั่น รายละ 300 บาท และรับสิทธิ์ค่าสวัสดิการการทำงาน 3,000 บาท)

3.สิทธิในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ให้กับแผงหนังสือพิมพ์ในอำเภอ ค่าส่วนแบ่ง 40% (แบ่งกับแผงหนังสือ) หรือจะบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ให้สมาชิกด้วยตัวเอง รับค่าจัดส่งเล่มละ 3 บาท

4. สิทธิในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์/การส่งข่าว เพื่อนำเสนอ ในหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “สงขลาโฟกัส”

5.สิทธิในการร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดและเชิญเข้าร่วม

You may also like