18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

พาณิชย์รับซื้อพริกแล้ว งบ5ล้าน-เกษตรกรพอใจกิโล15บาท

 

วันนี้( 3 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 11.30 น. ที องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ ,นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส. เขต 5 สงขลา, นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกอบจ.สงขลา, ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ ส.อบจ.อ.ระโนด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้รวมประชุมกับและตัวแทนเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตร เนื่อจากจากสถานการณ์ราคาพริกในจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช มีราคาตกต่ำ โดยมีราคารับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 8 บาท ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกประสบปัญหาขาดทุน

ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท โอนให้จังหวัดสงขลา ใช้ในการแก้ปัญหาราคาพริกตกต่ำ เริ่มวันนี้(3 พ.ค.) โดยเบื้องต้นจะให้ผู้รับซื้อรับซื้อพริกจากเกษตรกรในราคากก.ละ 10 บาท และรัฐบาลชดเชยให้เกษตรกรอีก กก.ละ 5 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรขายพริกได้ กก.ละ 15 บาท ระยะวลาโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม -กันยายน 2564


ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรอินทรีย์ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ผู้นำชุมชน อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน รับรอง ซึ่งมีเกษตรปลูกพริกทั้งหมดกว่า 2,000 ไร่ มีผลผลิตพริกในฤดูกาลนี้ทั้งหมดประมาณ 4000 ตัน


นางจำปี คงยัง เกษตรกรปลูกพริก เปิดเผยว่า ได้ปลูกพริกประมาณ 7 ไร่ ซึ่งเป็นช่วงที่พริกเก็บผลผลิตได้ ถึงแม้ว่าราคาขายกิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งหักค่าจ้างเก็บ กิโลกรัมละ 6 บาท เหลือให้เกษตรกรกิโลกรัมละ 2 บาท ทำให้ประสบปัญหาขาดทุน ซึ่งหากรัฐบาลเข้ามาช่วยอุ้มให้อย่างน้อยกิโลกรัมละ 10 บาท เกษตรกรอาจจะมีกำไรบ้าง

You may also like