18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

นรา คุมเข้ม! หลังพบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย 50 ราย

ตลอดเดือนเมษายน 2564 พบบุคคลลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอแว้ง 50 คน โดยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักกันแล้ว

ร้อยเอกทรงพล อัครวิเนค ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางหน่วยกำลังได้ปฏิบัติงานป้องกันตามแนวชายแดน ระยะทางรวมกว่า 46 กิโลเมตร เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างเข้มงวด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยในประเทศมาเลเซีย และบุคคลต่างสัญชาติลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศมาเลเซียยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2564 สามารถควบคุมตัวบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแล้วจำนวน 50 คน ซึ่งทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักกันแล้ว

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือคนไทยในประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเข้ากักกัน ณ สถานกักกันLocal Quarantine ของรัฐ เป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทางกลับบ้าน พร้อมหนังสือรับรองการกักตัว ที่สามารถยืนยันว่าบุคคลดังกล่าว ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19

อีกทั้งขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนในทุกชมชน หมู่บ้านช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง หากพบบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียโดยไม่กักตัว ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเพื่อนำบุคคลกลุ่มดังกล่าวเข้ากระบวนการคัดกรองและกักกันทันทีเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จากประเทศมาเลเซีย

You may also like