06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สุราษฎร์ฯ มอบบ้านใหม่ เยี่ยวยาผลกระทบน้ำท่วม

30 เมษายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานส่งมอบบ้านหลังใหม่พร้อมของใช้จำเป็นให้กับนายชัยชนะ เย็นกายและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุทำให้บ้านพังเสียหายทั้งหลัง โดยว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ให้การต้อนรับกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกอบต.ทุ่งรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสา ผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้านและนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมพิธีมอบบ้านดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 64/28 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 220,000 บาท เป็นค่าวัสดุก่อสร้างและใช้เงินทดรองราชการจากกระทรวงการคลัง จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าแรงงาน ดำเนินการก่อสร้างโดยอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตามแบบแปลนบ้านผู้ประสบภัย 1 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งการส่งมอบมอบในครั้งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มแก่นายชัยชนะ เย็นกายและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may also like