09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

“นายกชาย”ลงสิงหนคร เร่งช่วยเกษตร แก้ปัญหาปลากะพง

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา  “นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ อ.สิงหนคร รับฟังข้อร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง จำนวน 13 ราย เรื่องความล่าช้าในการเยียวยาความเสียหายจากเหตุอุทกภัยปลายปี 2563- ต้นปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นในการร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา
นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร
นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.สิงหนคร
เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา
นายมานพ เห็นดีน ประมงอำเภอสิงหนคร
นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง ต.หัวเขา, ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร

You may also like