06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สพป.สตูล มอบอาหาร 100 ชุด เป็นขวัญกำลังใจสู้โควิด-19

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด นำอาหาร ผลไม้ และน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่อง มอบให้นางสาววันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล ณ โรงพยาบาลสตูล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยความอดทนเสียสละ ต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน
นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวด้วยว่า อยากจะให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งต้องทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และขออวยพรให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

You may also like