06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

ธารน้ำใจสภากาชาดสู้โควิด กาชาดลงช่วยกลุ่มเปราะบางสงขลา

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบชุดธารน้ำใจ “กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา กว่า 200 คน


วันนี้ (5 พ.ค.64) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบชุดธารน้ำใจ “กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สมาชิกเหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ“กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า 200 คน


เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย จึงได้สำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเริ่มในอำเภอเมือง ซึ่งจะเน้นในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ผู้ดูแลไม่ได้ทำงานหรือว่างงาน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ โดยให้เดินทางมารับชุดธารน้ำใจ ที่บริเวณหน้า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และได้มีการแบ่งจำนวนในการมารับชุดธารน้ำใจเป็นช่วงๆ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สำหรับอำเภออื่นๆ ในจังหวัดสงขลาได้ให้ทางอำเภอสำรวจรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ และจะทำการมอบชุดธารน้ำใจในอำเภออื่นๆ ต่อไป

You may also like