พลังของเด็กลันตา เล่าเรื่องราวปัญหาขยะผ่านศิลปะการวาดภาพกราฟีตี้

 

หากพูดถึง “ลันตา” หลายคนคงนึกถึงทะเลที่งดงาม ที่มาพร้อมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากที่หลงใหลในเสน่ห์ของ “เกาะลันตา” และแน่นอนว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้ามาในพื้นที่ของเกาะลันตามาพร้อมกับ “ขยะจำนวนมาก” ในเกาะแน่นอน

การรวมกลุ่มของเด็กในเกาะลันตาจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มองเห็นปัญหาของขยะบนเกาะ จึงได้หาแนวทางในการร่วมกันสะท้อนเรื่องราวของขยะผ่านการปลุกใจเมืองลันตา เล่าเรื่องราวสะท้อนปัญหาขยะบนเกาะ

จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของ “พลังเด็กเยาวชน” ในเกาะได้มีการร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านพื้นที่บนเกาะด้วยเรื่องราวปัญหาขยะที่เด็กร่วมกันคิด ร่วมออกแบบ และทำร่วมกัน ที่ต้องการสะท้อนมุมมองให้คนนชุมชนทั้งนักท่องเที่ยว เกิดการสร้างปลุกจิตสำนึกปัญหาขยะในทะเลผ่านการออกแบบงานศิลปะ โดยได้ลงมือวาดภาพแนวกราฟฟิตี้ เป็นรูปสัญลักษณ์
“พิน็อคคิโอเก็บขยะ”

เพื่อให้เกิดกระแสรณรงค์ในพื้นที่บนเกาะรวมถึงโลกออนไลน์ สู่การสร้างปลุกใจของคนในจังหวัดกระบี่ ด้วยพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าสร้างสรรค์สิ่งดีในสังคม

 

จากเรื่องราวในการถ่ายทอดมุมมองของกลุ่มเด็กบนเกาะลันตา ได้เห็นถึงความเป็นนักสื่อสารที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่ต้องการให้สีงคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ชุมชนศรีรายาตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่โดยมีการรวมกลุ่มจำนวนกว่า 30 คนที่ป็นแกนนำ และมีการนำเสนอผ่านการชวนเด็ก ปลุกสื่อพื้นบ้าน สร้างเรื่องเล่าชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนด้วยพลังสื่อสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจในพื้นที่ผ่านวิถีสุขภาวะในชุมชน

You may also like