06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

ท่องเที่ยววัฒนธรรม

สงขลา - สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา เดินหน้า 7 วันมหัศจรรย์สงขลา สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโครงการรัฐดึงเยาวชนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน