09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเกษตรกรเร็วขึ้น