06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

11 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค