‘สาวเทศบาล’ บางเหรียง แบ่งปัน ‘เกษตรอินทรีย์’ สู่ชุมชน

สงขลา – “ความสุขของชีวิตเกษตร” สาวเทศบาลบางเหรียง ใช้เวลาว่างจากการทำงานราชการทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 

Read More