Biz Club สงขลา เคลื่อนกิจกรรม-ปรับเปลี่ยนสู่ยุค4.0

“ชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ”  หรือ “โชค” ประธาน Biz Club จังหวัดสงขลา และกรรมการฝ่ายบริการสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา

Read More