เดินต่อเข้มข้น!! สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์

 การเดินทางของเกษตรอินทรีย์  จ.สงขลา ความเข้มข้น ของ SDGsPGS ที่มีการพัฒนาผู้ตรวจแปลง 100 คน ที่ผ่านการอบรมเข้มข้น และ Certify การตรวจแปลง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

Read More