กสอ.เสริมแกร่งSMEsสงขลา’รอบรู้การเงิน’

สงขลา – กสอ.เดินหน้าจัดโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่การทําธุรกิจอย่างยั่งยืน

Read More