โรงเรียนยุวชนชาวนา ‘วชช.สงขลา’ถอดความรู้สู่เยาวชน

สงขลา – วิทยาลัยชุมชนสงขลา เดินหน้า “โรงเรียนยุวชนชาวนา ปี 2” ปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้การทำนา โรงเรียนบ้านกระอาน ศูนย์กลางการเรียนรู้

Read More