19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ไสว พัฒโน

สิ้น นายไสว พัฒโน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตรมช.มหาดไทย อดีตรมช.คมนาคม อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฏร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา